Václav Šťovíček

předseda

Absolvent pedagogického lycea v Mostě, student FHS UK. To je předseda našeho spolku, který má na starost řízení a chod celého spolku a jím organizovaných akcí, komunikaci s členy, hospodářskou a právní činnost spolku a podílí se na správě sociálních sítí.

Eliška Lecjaksová

1. místopředsedkyně

Bude doplněno.

Marie Staňková

2. místopředsedkyně

Bude doplněno.

Justýna Mauleová

čestná členka a bývalá předsedkyně

Absolventka SOŠ pro ochranu životního prostředí v Litvínově a studentka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Spolu s Václavem a Williamem založila a vybudovala spolek, provedla ho prvním rokem a půl jeho existence jako předsedkyně a nadále se v něm aktivně angažuje.

William Verner

čestný člen a bývalý místopředseda

Absolvent SOŠ pro ochranu životního prostředí v Litvínově, student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a podnikatel. Byl u zrodu myšlenky založit spolek věnující se ekologii a kultuře, byl ze začátku jeho místopředsedou a nadále se v něm aktivně angažuje.