Justýna Mauleová

předsedkyně

Absolventka Scholy Humanitas v oboru ekologie. Laborantka, expertka na problematiku „fast fashion“ a ekoložka. To je šéfka našeho spolku, která má na starost řízení a chod celého spolku a jím organizovaných akcí.

Václav Šťovíček

1. místopředseda

 Václav je absolvent pedagogického lycea v Mostě, v současnosti student UK. V našem spolku má  na starost komunikaci s členy a společně s Williamem správu sociálních  sítí. 

William Verner

2. místopředseda

William má ve spolku na starost hospodářskou a právní činnost spolku a správu sociálních sítí společně s Václavem. William je absolvent Scholy Humanitas a podnikatel a také studentem UJEP.