Václav Šťovíček

předseda

Absolvent pedagogického lycea v Mostě, student FHS UK. To je předseda našeho spolku, který má na starost řízení a chod celého spolku a jím organizovaných akcí, komunikaci s členy, hospodářskou a právní činnost spolku a podílí se na správě sociálních sítí.

Eliška Lecjaksová

1. místopředsedkyně

Vystudovala ekonomické lyceum v Mostě a momentálně studuje FHS UK. Má ráda Litvínov a přála by si ho oživit. Také se ráda prochází přírodou, která Litvínov obklopuje.

Marie Staňková

2. místopředsedkyně

Tohle je naše Mája, je absolventkou SOŠ pro ochranu životního prostředí v Litvínově a nyní studentkou bakalářského oboru speciální pedagogika. Má velmi silný vztah k přírodě a kulturním zážitkům a vzhledem k čtyřletému studiu právě v Litvínově cítí potřebu být součástí jeho rozvoje. Již v začátcích byla velmi aktivním členem spolku a proto je nyní zároveň naší místopředsedkyní.
Ráda poznává nové lidi a komunikuje s nimi, proto je zároveň naší koordinátorkou navazování nových spoluprací s ostatními spolky či jedinci, kteří by měli o tuto spolupráci zájem. Také se věnuje grafickému designu našeho spolku a podílí se na správě našich sociálních sítí.

Justýna Mauleová

čestná členka a bývalá předsedkyně

Absolventka SOŠ pro ochranu životního prostředí v Litvínově a studentka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Spolu s Václavem a Williamem založila a vybudovala spolek, provedla ho prvním rokem a půl jeho existence jako předsedkyně a nadále se v něm aktivně angažuje.

William Verner

čestný člen a bývalý místopředseda

Absolvent SOŠ pro ochranu životního prostředí v Litvínově, student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a podnikatel. Byl u zrodu myšlenky založit spolek věnující se ekologii a kultuře, byl ze začátku jeho místopředsedou a nadále se v něm aktivně angažuje.