Den dětí se konal v sobotu 4. června v parku u Pilařského rybníku a přálo nám pěkné počasí. Děti si zde vyzkoušeli různé ekologická, ale i sportovní stanoviště. Naučily se například základy chování v přírodě, třídění odpadů, poznat rostliny anebo třeba lesní zvířata.

Když už měly splněny všechna tato stanoviště, tak si mohly vyrobit chobotničku z ruliček, nazdobit perníčky ve tvaru přírodnin, vyzkoušet si králičí hop nebo si zahrát ekologické deskovky „Letokruhry“.

Všech 217 šikovných dětí jsme odměnili buřtem, které jsme si společně opekli na zahradě církve bratrské v Chudeříně, kde jsme si zazpívali u kytary nebo zahráli fotbal.